ارسال از طریق حامل ها

ارسال سفارشات به انتخاب مشتریان در هنگام سفارش است و میتوانند  طریق پست پیشتاز سراسر کشور و تیپاکس جهت سهولت و کمترین زمان ممکن سفارش خود را دریافت کنند. زمان بندی ارسال ها در قسمت پایین مطالعه بفرمایید.


 

زمان بندی در ارسال کالا

زمانی که کاربری سفارش خود را تکمیل می کند، دنیای باطری در کمترین زمان ممکن سفارش شما را بسته بندی و ارسال می نمایید. ارسال از طریق راه های ذکر شده پست پیشتاز (سراسر کشور) در مراکز استان 24 ساعت و شهرستان ها 48 ساعت میباشد و در مورد تیپاکس سراسر کشور به صورت 24 ساعته است.