ارسال از طریق حامل ها

ارسال سفارشات به انتخاب مشتریان در هنگام سفارش است و میتوانند  طریق پست پیشتاز سراسر کشور جهت سهولت و کمترین زمان ممکن سفارش خود را دریافت کنند. زمان بندی ارسال ها در قسمت پایین مطالعه بفرمایید.


 

زمان بندی در ارسال کالا

زمانی که کاربری سفارش خود را تکمیل می کند، دنیای باطری در کمترین زمان ممکن سفارش شما را بسته بندی و ارسال می نمایید. ارسال از طریق  پست پیشتاز  3 روز کاری  می باشد.